دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-155 
5. مدیریت حوادث در سازمان‌های خدمات‌رسان با رویکرد قابلیت اطمینان بالا

صفحه 63-75

ابراهیم ایران دوست؛ مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ خسرو منطقی


6. تدوین استراتژی کلان داده در تحلیل شبکه های اجتماعی برای پیش‌بینی بحران

صفحه 77-91

ابراهیم محمودزاده؛ مهدی صحرایی؛ محمدمهدی قوچانی خراسانی