نویسنده = مدیری، محمود
تعداد مقالات: 2
1. ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت‏های ذی‏نفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان، مطالعه‏‏ ی موردی: ایران‏ خودرو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-36

مهدی نصیبی؛ محمود مدیری؛ محمد علی نکوئی؛ رضا حسنوی؛ مهدی نوری


2. برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-14

محمود مدیری؛ شهریار نصرتی؛ حامد کریمی شیرازی