نمایه نویسندگان

آ

 • آزموده اردلان، علیرضا ارائه الگوی تاب‌آوری صنعت ساخت‌وساز با بهره‌گیری از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 99-111]
 • آصفی، امیرحسین مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 29-41]

ا

 • ابراهیمی نژاد، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]
 • اسکندری، محمد بررسی تأثیر کامپوزیت بر مقاومت لوله های فولادی گاز شهری در برابر انفجار [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 47-55]
 • اسماعیلی، علی تحلیل سناریوهای پتانسیل خطر آتش سوزی جنگل های شهرستان لردگا ن با استفاده ا ز G IS و R [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 17-27]
 • امامی، اکبر نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 113-125]
 • امیری، مقصود تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 19-31]
 • انصاری فرد، علیرضا ارائه الگوی تاب‌آوری صنعت ساخت‌وساز با بهره‌گیری از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 99-111]

ب

 • برزگر بفرویی، اکرم روش طراحی مجموعۀ اسکان موقت پس از بحران‌ ناشی از جنگ (مطالعۀ موردی: طراحی مجموعۀ اسکان موقت شهر موصل پس از حملۀ داعش) [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 67-84]
 • بزرگی امیری، علی مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 29-41]
 • بشیری، مهدی مد لسازی مسئله ی تور پوششی در شرایط امدادرسانی برای مدیریت بحران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • بقائی فر، امیر بهنام روش طراحی مجموعۀ اسکان موقت پس از بحران‌ ناشی از جنگ (مطالعۀ موردی: طراحی مجموعۀ اسکان موقت شهر موصل پس از حملۀ داعش) [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 67-84]

پ

 • پازوکی طرودی، هادی مدل تخصیص آسیب دیدگان در زلزله به بیمارستان ها با استفاده ا ز الگوریتم های فراابتکاری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]
 • پاشایی هولاسو، امین بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافندغیرعامل مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 5-19]
 • پریشان، مجید ارزیابی میزان مهارت مدیریت بحران زلزله در بین مدیران محلی و خانوارهای روستایی مطالعه ی موردی: شهرستان قزوین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-155]
 • پیری، حسن الگوی طراحی شبکه ی آ برسانی شهری برای تأمین پایدار آب در برابر تهدیدات با رویکرد محله محوری [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 21-34]

ت

 • تقوی زواره، محمد سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 127-137]
 • تقوی فرد، محمدتقی تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 19-31]
 • توکلی مقدم، رضا مدل تخصیص آسیب دیدگان در زلزله به بیمارستان ها با استفاده ا ز الگوریتم های فراابتکاری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]

ج

 • جعفری فشارکی، پرویز انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب یک مجتمع تحقیقاتی صنعتی به روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 43-52]
 • جلالی فراهانی، غلامرضا الگوی طراحی شبکه ی آ برسانی شهری برای تأمین پایدار آب در برابر تهدیدات با رویکرد محله محوری [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 21-34]
 • جمالی، حسین مد لسازی مسئله ی تور پوششی در شرایط امدادرسانی برای مدیریت بحران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 69-82]
 • جمشیدی، زهرا ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی پل های خاص به منظور تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-68]

ح

 • حاجی آقائی کشتلی، مصطفی مدل تخصیص آسیب دیدگان در زلزله به بیمارستان ها با استفاده ا ز الگوریتم های فراابتکاری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-100]
 • حامدی، نگار تحلیل سناریوهای پتانسیل خطر آتش سوزی جنگل های شهرستان لردگا ن با استفاده ا ز G IS و R [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 17-27]
 • حسن زاده، رضا مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 33-43]
 • حسینی نژاد، ژیلا روش طراحی مجموعۀ اسکان موقت پس از بحران‌ ناشی از جنگ (مطالعۀ موردی: طراحی مجموعۀ اسکان موقت شهر موصل پس از حملۀ داعش) [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 67-84]

خ

 • خاتمی فیروز آبادی، سید محمدعلی تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 19-31]
 • خورسندی، محمد ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل، در راستای ارتقای تا ب آوری شهر در برابر بحران های انسان ساخت مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 35-46]

د

 • دارابی، مسعود ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهار تها و تخصص ها [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 57-67]
 • درفشی، خه بات ارائه ی الگویی در تحلیل و پهنه بندی سطح آسیب پذیری مناطق شهری در خطر سیلاب مطالعه ی موردی: مناطق 10 و 22 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 5-16]

ر

 • رادان، محمدیاسر ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی پل های خاص به منظور تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-68]
 • رشیدی، محمد مهدی شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]
 • رفیعیان، مجتبی سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 127-137]
 • رنجبر، فیروز ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 85-98]
 • رودباری، ساره ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 99-111]

ز

 • زاهدی، محمد رضا ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهار تها و تخصص ها [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 57-67]

س

 • سیدی، سیدحسین تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 19-31]
 • سیوندی پور، سجاد بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]

ش

 • شفقت، ابوطالب بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافندغیرعامل مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 5-19]
 • شمس کیا، ناصر تحلیل ریسک در پروژ ه های خطوط لوله انتقال گاز استان گیان با رویکرد حفاظت و اثرات ز یست محیطی [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 57-66]
 • شهرکی، محمد رضا شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیر ه ی تأمین مهندسی طبق سفارش با استفاده از روش نمونه گیری مجددِ جک نایف و تحلیل باز ه ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 69-82]

ص

 • صابری، حمید ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های مؤثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 129-140]
 • صارمی، حمیدرضا سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 127-137]
 • صالحی، بهنام ارائه الگوی تاب‌آوری صنعت ساخت‌وساز با بهره‌گیری از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 99-111]
 • صلواتیان، سیاوش شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-114]

ط

 • طاهرخانی، روح اله ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 99-111]

ع

 • عادلی، فاطمه ارائه ی الگویی در تحلیل و پهنه بندی سطح آسیب پذیری مناطق شهری در خطر سیلاب مطالعه ی موردی: مناطق 10 و 22 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 5-16]
 • عبداله زاده، سهراب مدل بهینه سازی مسیریابی و برنامه ریزی چند دور های برای وسایل نقلیه بعد از وقوع بحران با هدف کاهش تقاضای تأمین نشده و مجاز بودن کمبود کالا مطالعه ی موردی: منطقه 4 تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 5-17]
 • عدالت سروستانی، محمدرضا شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیر ه ی تأمین مهندسی طبق سفارش با استفاده از روش نمونه گیری مجددِ جک نایف و تحلیل باز ه ای [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 69-82]
 • عزیزی، سعید شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]
 • عسکری، محبوبه بررسی عوامل مؤثر بر میزان اثربخشی تیم در زمان وقوع بحران مطالعه ی موردی: تیم های عملیاتی جمعیت هلا ل احمر استان کرمان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 45-56]
 • علیزاده، شیرین مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 33-43]

غ

 • غنی زاده، جهان آقا ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 85-98]

ف

 • فرامرزی، حسن تحلیل سناریوهای پتانسیل خطر آتش سوزی جنگل های شهرستان لردگا ن با استفاده ا ز G IS و R [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 17-27]
 • فرسی، محمد ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهار تها و تخصص ها [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 57-67]
 • فروغی زاده، محسن انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب یک مجتمع تحقیقاتی صنعتی به روش (AHP) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 43-52]
 • فلاح قنبری، محمدرضا بررسی تأثیر کامپوزیت بر مقاومت لوله های فولادی گاز شهری در برابر انفجار [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 47-55]

ق

 • قضاوتی، وحیدرضا مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 29-41]
 • قلعه اصل، حامد ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 85-98]
 • قنبری، سعید شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-114]
 • قنبری نسب، علی ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 85-98]
 • قویدل دارستانی، آرش تحلیل ریسک در پروژ ه های خطوط لوله انتقال گاز استان گیان با رویکرد حفاظت و اثرات ز یست محیطی [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 57-66]

ک

 • کیا، علی‌اصغر شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-114]

م

 • مدیری، محمود تحلیل تعامل بین عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت بحران با رویکردهای ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 83-98]
 • ملک محمدی، بهرام ارائه ی الگویی در تحلیل و پهنه بندی سطح آسیب پذیری مناطق شهری در خطر سیلاب مطالعه ی موردی: مناطق 10 و 22 شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 5-16]
 • مهردادی، ناصر نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 113-125]
 • مهرنژاد، پیمان ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل، در راستای ارتقای تا ب آوری شهر در برابر بحران های انسان ساخت مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 35-46]

ن

 • ناظمی، الهام ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های مؤثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 129-140]
 • نامداری، تینا مدل بهینه سازی مسیریابی و برنامه ریزی چند دور های برای وسایل نقلیه بعد از وقوع بحران با هدف کاهش تقاضای تأمین نشده و مجاز بودن کمبود کالا مطالعه ی موردی: منطقه 4 تهران [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 5-17]
 • نبی بیدهندی، غلامرضا نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 113-125]
 • نکوئی، محمد علی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی پل های خاص به منظور تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 53-68]
 • نکوئی، محمد علی ارائه مدلی به منظور آنالیز جذابیت در زیرساخت شبکه آب [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 99-111]
 • نکوئی، محمد علی الگوی طراحی شبکه ی آ برسانی شهری برای تأمین پایدار آب در برابر تهدیدات با رویکرد محله محوری [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 21-34]
 • نکوئی، محمد علی ارائه الگوی تاب‌آوری صنعت ساخت‌وساز با بهره‌گیری از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 99-111]
 • نورالهی، حانیه روش طراحی مجموعۀ اسکان موقت پس از بحران‌ ناشی از جنگ (مطالعۀ موردی: طراحی مجموعۀ اسکان موقت شهر موصل پس از حملۀ داعش) [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 67-84]
 • نوری، حامد ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نمونه موردی: شهر اردبیل [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 85-98]
 • نوری، مهدی روش طراحی مجموعۀ اسکان موقت پس از بحران‌ ناشی از جنگ (مطالعۀ موردی: طراحی مجموعۀ اسکان موقت شهر موصل پس از حملۀ داعش) [دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، 1399، صفحه 67-84]
 • نونژاد، نرگس ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های مؤثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 129-140]
 • نیلی پور طباطبایی، سید اکبر شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های توسعه ی سرمایه ی انسانی در مدیریت بحران مطالعه ی موردی: سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 115-127]