نمایه نویسندگان

آ

 • آزموده اردلان، علیرضا تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 5-19]
 • آل شیخ، علی اصغر ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 31-44]

ا

 • اسکندری، محمد تحلیل خسارت شریان‌های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات وابستگی در اثر حملات هدفمند [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 19-30]
 • اصغری‌زاده، عزت‌اله ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 57-63]
 • امیدوار، بابک ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان‌ها در مناطق شهری پس از زلزله [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-35]
 • امیدوار، بابک تحلیل خسارت شریان‌های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات وابستگی در اثر حملات هدفمند [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 19-30]
 • امیدی‌پور، مرتضی ارائه‏ ی مدل پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‏ سازی گزینه ‏ها مبتنی بر پروفایل (SSP) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-56]
 • امینی ورکی، سعید شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 5-18]
 • اونق، مجید ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 89-99]

ب

 • بسطامی‌نیا، امیر ارائه‏ ی مدل پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‏ سازی گزینه ‏ها مبتنی بر پروفایل (SSP) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-56]
 • بهروز، محمدصادق ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 57-63]

پ

 • پزشکی، ابراهیم‌زاده ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • پیله‌فروش‌ها، پرستو مقایسه‏ ی دو روش تهیه ‏ی نقشه ‏‏ی آسیب‏ پذیری زمین‏ لرزه تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 5-13]

ت

 • توکلی ثانی، محمدصادق تحلیل خسارت شریان‌های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات وابستگی در اثر حملات هدفمند [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 19-30]

ج

 • جلیلیان، نگار ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • جمشیدی، علی ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 47-55]

ح

 • حسنوی، رضا ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 31-44]
 • حسینی، سید محسن ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-87]

د

 • دهقانی، حمید تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 5-19]

ر

 • راسخ، ابوالفضل طراحی و شبیه‏ سازی مدل صف عملیات امداد و نجات زلزله به کمک سامانه‏ ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 25-36]
 • رحیم بخش، فاطمه بررسی بازسازی روستای نای‏ بند استان خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-76]
 • رشیدی، احتشام شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 15-24]
 • رضایتی، آرمان ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 47-55]
 • رنجبر، حمیدرضا تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 5-19]

س

 • سجاسی قیداری، حمدالله بررسی رابطه‌ی زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی بر تاب‌آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی نواحی روستایی دهستان مراوه‌تپه و پالیزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • سراجیان، محمدرضا تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 5-19]
 • سعدالدّین، امیر ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 89-99]
 • سیلاخوری، اسماعیل ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 89-99]
 • سیلاخوری، اسماعیل پهنه‏ بندی شدت خطر بیابان‏زایی منطقه‏ ی مزینان سبزوار از منظر معیار خاک با استفاده از مدل ESAs [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 57-63]

ش

 • شمسایی زفرقندی، فتح‌اله شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 5-18]

ص

 • صادقلو، طاهره بررسی رابطه‌ی زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی بر تاب‌آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی نواحی روستایی دهستان مراوه‌تپه و پالیزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]

ع

 • علیدوستی، علی تسهیل فاز واکنش مدیریت بحران زلزله با استخراج خودکار ساختمان‌ها بر مبنای آنالیز بافت از تصاویر ماهواره‌ای [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 5-19]
 • عوض آبادیان، فرشید ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 47-55]

غ

 • غلامعلی فرد، مهدی ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-87]

ف

 • فرامرزی، حسن ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-87]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارائه‏ ی مدل پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‏ سازی گزینه ‏ها مبتنی بر پروفایل (SSP) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-56]

ق

 • قاسمی، احمدرضا ارزیابی حوادث، مبتنی بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی، با استفاده از اوامیکس [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 57-63]
 • قجر، اسماعیل ارائه‌ی مدلی برای خطر آتش‌سوزی در بوستان ملی گلستان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 79-87]
 • قنبری، محمدعلی ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان‌ها در مناطق شهری پس از زلزله [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 21-35]
 • قنبری نسب، علی شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 5-18]

ک

 • کلانتری اسکوئی، علی ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 31-44]

گ

 • گرکانی، سید امیرحسین بررسی بازسازی روستای نای‏ بند استان خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-76]
 • گیوه چی، سعید بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-46]

م

 • مدیری، مهدی شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 5-18]
 • مدیری، مهدی ارائه‌ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه‌ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی [دوره 3، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93، 1393، صفحه 31-44]
 • مدیری، مهدی ارائه‏ ی مدل پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب‏ سازی گزینه ‏ها مبتنی بر پروفایل (SSP) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 45-56]
 • ملک، محمدرضا مقایسه‏ ی دو روش تهیه ‏ی نقشه ‏‏ی آسیب‏ پذیری زمین‏ لرزه تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 5-13]
 • مهدی‌زاده، رسول ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 47-55]
 • میرفخرالدینی، سید حیدر ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]

ن

 • ناصری، کیومرث بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-46]
 • نصرآبادی، مهناز بررسی الگوی ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در واحد صنعتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-46]
 • نکوئی، محمد علی شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 15-24]
 • نوری، مهدی شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 15-24]

و

 • وفایی‌نژاد، علیرضا طراحی و شبیه‏ سازی مدل صف عملیات امداد و نجات زلزله به کمک سامانه‏ ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 25-36]