دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه یزد/معاون دانشجویی

4 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری دانشگاه سراسری یزد/ریاست دانشگاه ازاد یزد

چکیده

در این تحقیق یک مدل ریاضی دوسطحی جدید به منظور طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تامین امداد و بلایا ارائه شده است. مدل سطح رهبر به مکان‌یابی هاب‌ها و تعیین وسایل نقلیه مورد استفاده می‌پردازد. تابع هدف این مدل به کمینه-سازی هزینه‌های احداث هاب‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه-های مربوط به ایجاد زیرساخت جهت توسعه شبکه هاب لجستیکی می‌پردازد. در مدل سطح پیرو، اقدام به تعیین مسیرهای بهینه جهت ارسال محصولات به متقاضیان با هدف کمینه‌سازی زمان ارائه خدمت می‌نماید. با توجه به اینکه حل مدل‌های دوسطحی در حالتی که مدل سطح پیرو دارای ساختار MIP باشد، به عنوان یک مساله دشوار در تحقیق درعملیات شناخته شده و همواره برای آن روش حل مشخصی وجود ندارد، در این پژوهش یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل جهت حصول پاسخ-ها با کیفیت بالا ارائه شده است. مطابق با نتایج محاسباتی می‌توان مشاهده نمود که الگوریتم توسعه داده شده قادر به تولید پاسخ‌هایی موجه بوده و البته از نظر کیفیت پاسخ‌ها نیز سطح قابل قبولی دارد. استفاده از نتایج این پژوهش می-تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده سازمان‌های متولی مدیریت بحران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Novel Robust Bi-level Mathematical Model for Hub Location and Inventory Management in Disaster Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh taki 1
  • seyed Habiballah Mirghafoori 2
  • Ali Morovati Sharifabadi 3
  • seyed heydar mirfakhradini 4

1 Yazd university, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, University of Science and Art, Yazd, Iran

3 Faculty member of Yazd University / Student Vice Chancellor

4 Faculty member, Faculty of Accounting Economics, Yazd National University / President of Yazd Azad University

چکیده [English]

In this study, a new two-level mathematical model is presented in order to design a logistics hub network in the supply chain of disasters and disasters. The leader level model uses the location of hubs and the determination of vehicles used. The objective function of this model is to minimize the cost of building hubs, transportation costs, and infrastructure costs to develop a logistics hub network. In the follow-up model, it determines the optimal routes for sending products to applicants with the aim of minimizing service delivery time. Given that solving two-tier models in the case where the follow-up model has an MIP structure, it is known as a difficult problem in research in operations and there is not always a definite solution for it, in this research an innovative algorithm based on complete counting. It is provided with high quality answers. According to the computational results, it can be observed that the developed algorithm is able to produce justified answers and of course it has an acceptable level in terms of the quality of the answers. Using the results of this research can be used as a management tool by crisis management organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-level planning
  • hub location
  • logistics network
  • relief and disaster supply chain