دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

حرکت در شیب ها تحت عناوینی از جمله جریان ها، زمین لغزش ها و واژگونی ها، پدیده هایی هستند که در شیب های طبیعی و مصنوعی در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب به وقوع می پیوندند. به همین منظور برای مقابله و دفع اثرات نامطلوب ناشی از این پدیده ها، باید شیب ها به نحوی مورد مطالعه قرار گیرند که در مرحله اول از وقوع چنین پدیده هایی در شیب ها جلوگیری کرد و در مرحله دوم در صورت وقوع این پدیده ها بتوان با پیش بینی مناسب اثرات نامطلوب بعد از ریزش را به حداقل ممکن رساند. برای اینکار، لازم است شیب ها قبل از اینکه ایجاد شوند با توجه به اطلاعات زمین شناسی منطقه، اطلاعات ژئومکانیکی منطقه، شرایط آب و هوایی منطقه و اطلاعات هیدروژئولوژی منطقه تحلیل پایداری شوند. در منطقه پاهلت بعد از عریض سازی جاده، شیبی ایجاد شده، که بعد از گذشت چندین سال مواد تشکیل دهنده شیب شروع به حرکت نموده و تقریبا وارد جاده شده اند. در این مقاله این حرکت توسط بررسی عکس های هوایی منطقه، تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه و روش های ریاضی تحلیل پایداری شیب تحلیل شده است. در این مقاله سعی شده است که روشی مناسب جهت پایدارسازی این شیب ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and analysis Pahlat landslide

نویسندگان [English]

  • Ali Veiskarami 1
  • Hosain Noferesti 2

1 Graduated from the graduate school of the University of Birjand

2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Birjand

چکیده [English]

Movement on slopes under topics such as flow, landslide and toppling are phenomena that occur on natural and man-made slopes if appropriate conditions arise. To counteract the adverse effects of slope failures, the slopes should be studied in a way that in the first stage, such failures are prevented and in the second stage, if they occur, the consequences can be minimized by properly predicting the adverse effects of slope failures. To do this, the slopes need to be analyzed before they are created based on the geological, geomechanical, climatic, and hydrogeological information of the area. In the Pahlate area, after widening an old road, a steep slope was created, which began to move downward several years later. In this paper, this slope is analyzed by examining the aerial photos of the area, changes in the climate condition and the mathematical methods. An attempt has been made to propose a suitable method for stabilizing the slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • movement on slopes
  • flow
  • landslide
  • toppling
  • Pahlat