دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران

* مقالات زیر مقالاتی هستند که توسط داوران و هیئت تحریریه پذیرفته شده‌اند و در حال انجام ویراستاری ادبی و لاتین هستند که بعد از أخذ تاییدیه از نویسنده مسئول به صفحه‌آرای نشریه تحویل داده خواهند شد.
* مقالات به محض اتمام کار در سایت منتشر خواهند شد. لطفاً پیگیری مجدد نفرمایید.
مقاله علمی - پژوهشی
مدل سازی ریاضی دوهدفه برای مسئله مکان یابی - مکان یابی مجدد تسهیلات بیمارستانی سلسله مراتبی تحت شرایط عدم قطعیت و بحران
مدل سازی ریاضی دوهدفه برای مسئله مکان یابی - مکان یابی مجدد تسهیلات بیمارستانی سلسله مراتبی تحت شرایط عدم قطعیت و بحران

محمدرضا کرزه بر؛ رضا توکلی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  با توجه به گسترش مناطق شهری و تغییرات جمعیتی و اینکه تسهیلات موجود طی سال های گذشته و به تدریج مکان یابی شده اند؛ این نیاز به وجود می آید که همه تسهیلات موجود تحت بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت نیاز، اصلاحاتی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل و بررسی زمین لغزش پاهلت
تحلیل و بررسی زمین لغزش پاهلت

علی ویسکرمی؛ حسین نوفرستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  حرکت در شیب ها تحت عناوینی از جمله جریان ها، زمین لغزش ها و واژگونی ها، پدیده هایی هستند که در شیب های طبیعی و مصنوعی در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب به وقوع می پیوندند. به همین منظور برای مقابله و دفع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری دو متغیره
مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری دو متغیره

ابوالقاسم امیراحمدی؛ جواد جمال آبادی؛ رفعت دانشفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  منطقه موردمطالعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناختی که دارد یکی از مناطق مستعد کشور نسبت به وقوع زمین‌لغزش می‌باشد. در این پژوهش برای انتخاب مهم‌ترین عامل زمین‌لغزش در منطقه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
برآورد احتمال انسداد مسیر در شبکه حمل و نقل درون شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از الگوریتم بیزی ، مطالعه موردی شهر بابل
برآورد احتمال انسداد مسیر در شبکه حمل و نقل درون شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از الگوریتم بیزی ، مطالعه موردی شهر بابل

میثم مغیثی؛ حمیدرضا توکلی؛ الناز پیغاله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  برنامه‌ریزان مدیریت بحران برای مناطق مستعدد وقوع سوانح طبیعی به دنبال تصمیم گیریهایی قبل و پس از وقوع خطر به منظور کاهش عواقب ناشی از وقوع آن و نیز هر چه سریعتر بازگرداندن شهر به حالت قبل از وقوع حادثه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزیابی تاب آوری سیستم اجتماعی-اکولوژیک در برابر کاهش آب قابل دسترس (مطالعه موردی: روستای هرچگان)
ارزیابی تاب آوری سیستم اجتماعی-اکولوژیک در برابر کاهش آب قابل دسترس (مطالعه موردی: روستای هرچگان)

محمد رضا یزدانی؛ شهباز مهرابی؛ مهدی قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  خشکـسالی و به دنبال آن بحران کم آبی از مهمترین بلایای طبیعی است که به دلیل دامنه وسیع‌تر آن نسبت به دیگر بلایا پیچیدگی بیشتری دارد. به طوری که در یک دوره 7 ساله تا پایان فروردین سال 1395، 90 درصد جمعیت و 3/81 ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نقش ویژگی های کالبدی ساختمان‌های آموزشی متداول در مدت زمان تخلیه اضطراری به هنگام حوادث
بررسی نقش ویژگی های کالبدی ساختمان‌های آموزشی متداول در مدت زمان تخلیه اضطراری به هنگام حوادث

علی خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  تراکم زیاد انسانی در ساختمان مدارس، سبب شده که در این مقاله و چارجوب ارائه شده در آن، به شبیه‌سازی تخلیه انسانی در یک‌ نمونه مدرسه ( نقشه‌های تیپ سازمان‌نوسازی مدارس، با 2‌طبقه- 345 نفر) به هنگام حادثه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
برنامه ریزی دو سطحی استوار به منظور مکان یابی هاب های لجستیکی و مدیریت موجودی در زنجیره امداد و بلایا
برنامه ریزی دو سطحی استوار به منظور مکان یابی هاب های لجستیکی و مدیریت موجودی در زنجیره امداد و بلایا

انسیه تاکی؛ سیدحبیب الله میرغفوری؛ علی مروتی؛ سید حیدر میرفخرالدینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  در این تحقیق یک مدل ریاضی دوسطحی جدید به منظور طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تامین امداد و بلایا ارائه شده است. مدل سطح رهبر به مکان‌یابی هاب‌ها و تعیین وسایل نقلیه مورد استفاده می‌پردازد. تابع هدف ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
طراحی شبکه توزیع پایدار کالاهای اضطراری در لجستیک امداد بلایا با در نظر گرفتن هزینه محرومیت با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه‌ موردی: سیل 1397 شهرستان ساری)
طراحی شبکه توزیع پایدار کالاهای اضطراری در لجستیک امداد بلایا با در نظر گرفتن هزینه محرومیت با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه‌ موردی: سیل 1397 شهرستان ساری)

مهدی مدیری؛ محمد اسکندری؛ سمیرا حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  سوانح طبیعی در مقیاس بزرگ بارها رخ‌داده و منجر به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شده است. به عبارتی سوانح طبیعی تهدیدی جدی برای توسعه پایدار محسوب می‌شوند. اخیراً مدلسازی پایدار لجستیک امداد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)
واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

محمد پودینه؛ غلامرضا میری؛ محمود رضا انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  افزایش دانش و مهارت در برابر مخاطرات توسط سازمان‌های مدیریت بحران و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش آن، ویژگی مهم یک شهر تاب آور است که لازمه آن آمادگی و آموزش همه جانبه است. بدین ترتیب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شیراز با رویکرد پدافند غیرعامل
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شیراز با رویکرد پدافند غیرعامل

صادق کریمی باصری؛ مرجان شهاب زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

چکیده
  وجود انواع آسیب‌ها و بلایای طبیعی و غیرطبیعی از زمان آغاز حیات بشر، او را به سمت کشف راه‌هایی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی ازبلایای طبیعی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زیرساخت‌ها و نیروی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارائه یک الگوی بهینه سازی برای مساله پاکسازی آوار در فاز پاسخ به بحران
ارائه یک الگوی بهینه سازی برای مساله پاکسازی آوار در فاز پاسخ به بحران

شایان توکلی؛ مسعود ربانی؛ علی بزرگی امیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

چکیده
  هدف از مرحله پاسخ بعد از بحران، کاهش تلفات انسانی از طریق دسترسی به مناطق بحران‏زده به منظور انتقال کمک‏های امدادی و عملیات جست‏و‏جو و نجات مصدومان در سریع‏ترین زمان ممکن می‎باشد. آوار ناشی از فاجعه ...  بیشتر