دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش
پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 51-62

چکیده
  تحقیق پیش‌رو بر تهیه‌ی نقشه‌ی پهنه‌بندی خطر و خسارت زمین‏لغزش در حوضه‌ی آبخیز بحرانی زیارت گرگان متمرکز شده است. نقشه‌ی شدت خسارت زمین‏لغزش از معادله‌ی وارنس (معادله‌‌ی عمومی ریسک) و از ترکیب ...  بیشتر
تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور
تعیین میزان تخریب ساختمان‏ها پس از زلزله با به‌کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور

میلاد جانعلی پور؛ علی محمدزاده؛ محمد جواد ولدان زوج؛ سعید امیرخانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 79-91

چکیده
  امدادرسانی سریع پس از وقوع زلزله‏های شدید در مناطق شهری یکی از وظایف امدادرسانان است. نقشه‏ی تخریب ساختمان‏ها می‏تواند اولویت امدادرسانی را مشخص کند. یکی از منابع اصلی در تهیه‌ی نقشه‌ی تخریب، ...  بیشتر