موضوعات = پدافند غیر عامل
تعداد مقالات: 9
1. کاربرد ارزیابی خطر‌پذیری امنیتی در سامانه ریلی و ایستگاه راه‌آهن

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-46

سعید قلی زاده؛ محمدعلی نکوئی؛ احسان فیضی


2. ارائه‌ی الگوی ارزیابی خطر‌پذیری(ریسک) بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت‌های حیاتی

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-56

حانیه نورالهی؛ اکرم برزگر؛ فرشید عوض‌آبادیان؛ عاطفه سلیمانی؛ آرزو علیخانی


3. ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه های انتقال آب با استفاده از روش خوشه‌بندی

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-104

کامبیز تهذیبی؛ مهدی نوری؛ بیژن مشعوف؛ مهدی نصیبی


4. مکان‌یابی-تخصیص سلسله‌مراتبی برای خدمات فوریت‌های پزشکی

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-86

حمید شاهبندرزاده؛ غلامرضا جمالی؛ مهرناز منصوری


5. تدوین و ارائه ی الگوی ارزیابی تهدیدات، آسیب‌پذیری و تحلیل خطر‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی با تأکید بر پدافند غیرعامل

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-85

حسن مشهدی؛ سعید امینی ورکی


6. برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-96

رضا ناصری جهرمی؛ رحمت‌اله مرزوقی؛ مهدی کرباسیان؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


7. مدیریت، ارزیابی و سنجش خطر ناشی از لرزش زمین بر اثر انفجارهای در پروژه‌های معدنی، مطالعه موردی: سد رودخانه‌ ای شور

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-36

مهدی حسنی‌پناه؛ هادی مختاری؛ حسن بخشنده امنیه


9. برنامه‌ریزی مدیریت بحران در حوزه‌ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-14

محمود مدیری؛ شهریار نصرتی؛ حامد کریمی شیرازی