کلیدواژه‌ها = کرمان
تعداد مقالات: 2
1. مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-59

عبدالرضا کاظمی نیا


2. برآورد تعینی خطر لرزه‏ای شهر بردسیر در استان کرمان با استفاده از سیستم فازی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-32

محدثه غفاری؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ طیب جمالی