دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مدل‌سازی‌ ریاضی استوار برای مسئله ‌مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی چندهدفه در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات
مدل‌سازی‌ ریاضی استوار برای مسئله ‌مکان‌یابی-مسیریابی-موجودی چندهدفه در شرایط وقوع بحران با درنظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و قابلیت اطمینان تسهیلات

علی اکبر عشقی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ وحیدرضا قضاوتی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 99-115

چکیده
  پاسخگویی سریع به نیازها و ارسال اقلام مورد نیاز به مناطق متأثر از بحران اولویت بسیار بالایی در زمان وقوع آن­‌‌ها دارد. به‌علاوه برنامه‌ریزی با توجه به ذات غیرقطعی شدت بحران و تعداد مناطق آسیب‌دیده ...  بیشتر
مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی
مدل مکا نیابی و مسیریابی در زنجیره ی امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی

امیرحسین آصفی؛ علی بزرگی امیری؛ وحیدرضا قضاوتی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 29-41

چکیده
  بحران ها از واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی بشر هستند. پیشرفت علوم و فناوری اگر چه می تواند به کاهش خسارات و تلفات تا حد زیادی کمک کند، با این وجود نمی تواند به طور کامل از وقوع آن جلوگیری کند یا خسارات مالی ...  بیشتر
راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان
راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 89-98

چکیده
  برنامه ریزی راهبردهای مفید و پایدار، یکی از مهم ترین اهداف سازمان ها برای دفاع از سیستم های حساس است. در این تحقیق،مدل سازی برای بهینه یابی سرمایه گذاری دفاع و حمله ی سیستم های پیچیده در نظر گرفته شده ...  بیشتر
راهبرد‌های بهینه‌ی دفاع از سامانه‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان
راهبرد‌های بهینه‌ی دفاع از سامانه‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 85-94

چکیده
  امروزه دفاع از مناطق و منابع حسّاس، یکی از سیاست‌های کلان بقای دولت‌ها محسوب می‌شود و برای رسیدن به این هدف، به‌ کارگیری راهبرد‌های آگاهانه و مفید لازم و ضروری است. در این تحقیق، نمونه‌ سازی برای بهینه‌ ...  بیشتر