ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه های انتقال آب با استفاده از روش خوشه‌بندی
1. ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه های انتقال آب با استفاده از روش خوشه‌بندی

کامبیز تهذیبی؛ مهدی نوری؛ بیژن مشعوف؛ مهدی نصیبی

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94 ، آبان 1394، ، صفحه 97-104

چکیده
  شبکه‌های انتقال آب شهری زیرساخت مهمی در تأمین نیازهای آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی  محسوب می‌شوند.از این رو، در طراحی چنین شبکه‌هایی علاوه بر رعایت معیارهای فنی باید پیوستگی خدمت‌رسانی در شرایط ...  بیشتر