کلیدواژه‌ها = دفاع
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-98

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان


2. راهبرد‌های بهینه‌ی دفاع از سامانه‌های حسّاس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-94

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان