کلیدواژه‌ها = دولت الکترونیک
تعداد مقالات: 2
1. ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23

مصطفی رامندی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ عباس طلوعی اشلقی


2. تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی به سوی دولت هوشمند

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-59

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی