دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تا ب آوری با تأ کید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بحرا ن ها مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلا ل احمر استان کرمانشاه

حامد فاضلی کبریا؛ ابوطالب شفقت؛ اکبر بهمنی؛ مینو کریمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 73-81

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تأثیر سرمایه  اجتماعی بر تاب‌آوری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در برابر بلایای طبیعی (مورد مطالعه: کارکنان جمعیت سازمان هلال‌احمر شهر کرمانشاه) شکل گرفت. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر
شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی
شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی

سعید قنبری؛ سیاوش صلواتیان؛ علی‌اصغر کیا

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 101-114

چکیده
  تا ب آوری سازمانی و سنجش آن امروزه یک راهبرد سازمانی تلقی می شود، اما خبرگزاری های کشور ما علی رغم وجود مخاطرات گسترده یطبیعی در اطراف خود نگاهی به این مقوله ی راهبردی ندارند، چرا که اصولاً شاخص های قابل ...  بیشتر
چارچوبی برای بهینه سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان مطالعه ی موردی: نقش نیروهای مسلح
چارچوبی برای بهینه سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان مطالعه ی موردی: نقش نیروهای مسلح

مهرداد نیازی شش نرمی؛ رسول کریمی طاهر؛ مسعود ربانی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 57-72

چکیده
  هرساله در سراسر جهان حدود 70 هزار نفر از مردم کشته می شوند و نزدیک به 200 میلیون نفر تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسانی قرار می گیرند. ازاین رو،مدیریت بحران و به طور ویژه مدیریت کارا و مؤثر فعالیت های لجستیک ...  بیشتر
شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای
شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای

احتشام رشیدی؛ مهدی نوری؛ محمد علی نکوئی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 15-24

چکیده
  بلایای طبیعی جزء جدانشدنی زندگی بشر است و در طول تاریخ تلاش‏های فراوانی برای مقابله با این حوادث به عمل آمده است. قابلیت‏های گسترده‏ی رسانه‏ها در جذب مخاطب انبوه و شکل‏دهی به افکار عمومی، آن‏ها ...  بیشتر
نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب
نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب

سیدعلی بدری؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ علی عسگری؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد سلمانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-50

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش مدیریت محلی در مورد اصول مدیریت بلایای طبیعی برای ارتقای تاب‌آوری مکانی است. منطقه‌ی مورد مطالعه نواحی روستایی مستقر در حوزه‌ی چشمه کیله‌ی شهرستان تنکابن و سردآبرود کلاردشت ...  بیشتر