کلیدواژه‌ها = بلایای طبیعی
تعداد مقالات: 4
1. شاخص های سنجش تاب آوری سازمانی خبرگزار ی های ایران در بلایای طبیعی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-114

سعید قنبری؛ سیاوش صلواتیان؛ علی‌اصغر کیا


2. چارچوبی برای بهینه سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه ی مجروحان مطالعه ی موردی: نقش نیروهای مسلح

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-72

مهرداد نیازی شش نرمی؛ رسول کریمی طاهر؛ مسعود ربانی


3. شناسایی کارکردهای رسانه ‏های جمعی در مدیریت بحران‌ بلایای طبیعی بر اساس فرایند تحلیل شبکه‏ ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-24

احتشام رشیدی؛ مهدی نوری؛ محمد علی نکوئی


4. نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-50

سیدعلی بدری؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ علی عسگری؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد سلمانی