ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی
1. ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی

محمدرضا رضایی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 27-38

چکیده
  امروزه جوامع در تلاش برای دست‌یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آن‌ها را به وضعیت پیش از بحران (اولیه یا عادی) فراهم سازد. از این رو در سال‌های اخیر به تاب‌آوری به جای آسیب‌پذیری ...  بیشتر