دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی
کاهش آسیب‌ پذیری زلزله و خطر آتش‌سوزی در خوابگاه‌های دانشجویی

مهسا بشیری؛ سایما خواجه‌ئی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 15-25

چکیده
  بروز خسارات جانی و مالی در اثر سوانح طبیعی و انسان‌ساخت از جمله زلزله و آتش‌سوزی چندان غیرمعمول نیست. در این میان برخی ساختمان‌ها با توجه به ویژگی‌هایی از جمله تعدد طبقات و افراد ساکن، آسیب‌پذیری ...  بیشتر