کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تعداد مقالات: 2
1. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در استان‌ تهران با استفاده از مدل فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-155

موسی عابدینی؛ نازیلا یعقوب نژاداصل


2. پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین