کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 47-55

جواد جمال آبادی؛ فرحناز صفری؛ علی برآبادی؛ مریم آل محمد


2. پهنه‌بندی ظرفیت سیل‌خیزی با استفاده از تحلیل سلسه‌مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-30

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی


3. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در استان‌ تهران با استفاده از مدل فازی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-155

موسی عابدینی؛ نازیلا یعقوب نژاداصل


4. پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین