کلیدواژه‌ها = آسیب پذیری
تعداد مقالات: 7
1. سنجش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری کالبدی مطالعه ی موردی: محله زرگنده تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-137

محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی؛ مجتبی رفیعیان


2. ارائه ی مدل ارزیابی جامع آسیب پذیری پهنه های شهری به تفکیک لایه های تشکیل دهنده ی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-46

آرزو علیخانی؛ اکرم برزگر بفرویی؛ حانیه نورالهی


4. بررسی آسیب پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأ کید بر زلزله های ورزقان و اهر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-108

امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان


5. احصای شاخص های آسیب پذیری مجموعه های صنعتی از منظر پدافند غیر عامل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-90

محمد علی نکوئی؛ ژیلا حسینی نژاد؛ مهدی نوری؛ مهدی نصیبی؛ نیلوفر صادقی


6. ارزیابی آسیب پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-13

سعید فلاح علی آبادی؛ سعید گیوه چی؛ محمد اسکندری؛ علیرضا سرسنگی


7. پیاده سازی الگوریتم های سلسله مراتبی/ فازی جهت تعیین آسیب پذیری چند عامله ی هسته ی مرکزی شهرها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-76

کیومرث حبیبی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ زاهد یوسفی؛ مجتبی صفدر نژاد