کلیدواژه‌ها = ارزیابی ریسک
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ریسک در پروژ ه های خطوط لوله انتقال گاز استان گیان با رویکرد حفاظت و اثرات ز یست محیطی

دوره 9، ویژه نامه پدافند غیرعامل، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-66

آرش قویدل دارستانی؛ ناصر شمس کیا


2. ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی پل های خاص به منظور تداوم خدمت رسانی در شرایط بحران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-68

زهرا جمشیدی؛ محمدیاسر رادان؛ محمد علی نکوئی


3. نحوه ی محاسبه ی اثر برق در تجهیزات شبکه ی آب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-33

مهرداد نعیمی؛ بابک امیدوار