کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات سلامت
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-47

محمد جعفر تارخ؛ حسین معین زاد؛ محمدتقی تقوی فرد