کلیدواژه‌ها = روش های تصمیم گیری و ارزیابی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی جانمایی پایگاه های مدیریت بحران با استفاده از GIS ، نمونه موردی شهر تهران منطقه3

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-59

مهدی بهرام پور؛ محمد رضا بمانیان