کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش ادراک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله در شهر تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-68

زهرا عسگری زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش پور


4. مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-33

علی اکبر تقوایی؛ سکینه معروفی؛ معصومه رشتبری