کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 21
2. نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تأمین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-125

ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ اکبر امامی


4. مدل بهینه سازی چندهدفه برای مکان یابی مرا کز درمانی موقت و برنامه ریزی لجستیکی پس از بحران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-33

زهره رحمانی؛ عبدالستار صفائی؛ محمدمهدی پایدار


7. بررسی آسیب پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأ کید بر زلزله های ورزقان و اهر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-108

امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان


14. ارزیابی میزان آسیب‏پذیری بافت‏ فرسوده‏ی شهر میناب در برابر زمین‏لرزه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-82

سیدعلی علوی؛ محمد ابراهیمی؛ بهمن نجف پور محمود آباد؛ عبدالله خالدی


16. تخمین آسیب‏ پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تأکید بر فاصله از تأسیسات شهری با روش منطق فازی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-54

امیر احمد امینیان؛ قدیر صیامی؛ کاظم تقی نژاد؛ ابراهیم زاهدی کلاکی


17. ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان‌ها در مناطق شهری پس از زلزله

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

محمدعلی قنبری؛ بابک امیدوار


18. ارائه‌ی مدلی برای کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله با رویکرد مدل‌یابی ساختاری ـ تفسیری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-77

ابراهیم‌زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ سید حیدر میرفخرالدینی


19. کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-15

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدمهدی خالصی؛ رضا بمانیان


20. نحوه ی محاسبه ی اثر برق در تجهیزات شبکه ی آب

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-33

مهرداد نعیمی؛ بابک امیدوار