دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مکان‌یابی-تخصیص سلسله‌مراتبی برای خدمات فوریت‌های پزشکی
مکان‌یابی-تخصیص سلسله‌مراتبی برای خدمات فوریت‌های پزشکی

حمید شاهبندرزاده؛ غلامرضا جمالی؛ مهرناز منصوری

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94 ، آبان 1394، ، صفحه 57-86

چکیده
  خدمات فوریت‌های پزشکی، سیستمی مؤثر و کارآمد برای کمینه کردن خسارت‌های جانی حاصل از بیماری‌ها و حوادث اورژانسی است که برای ارائه خدمات پیش بیمارستانی ایجاد شده است. هدف این سیستم‌ پاسخ‌گویی سریع برای ...  بیشتر