نویسنده = علی اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سناریوهای پتانسیل خطر آتش سوزی جنگل های شهرستان لردگا ن با استفاده ا ز G IS و R

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-27

نگار حامدی؛ علی اسماعیلی؛ حسن فرامرزی


2. طراحی و پیاده‏سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم‏گستر برای شبکه‏ی‏ گاز شهری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-104

حمید باقری؛ محمد رضا ملک؛ علی اسماعیلی