نویسنده = فتانه تقی زاده فرهمند
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تعینی خطر لرزه‏ای شهر بردسیر در استان کرمان با استفاده از سیستم فازی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-32

محدثه غفاری؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ طیب جمالی