نویسنده = امیر سعدالدین
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‏ی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمین‏لغزش در آبخیز زیارت استان گلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-13

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ رئوف مصطفی زاده


2. پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین