دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری دو متغیره
مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری دو متغیره

ابوالقاسم امیراحمدی؛ جواد جمال آبادی؛ رفعت دانشفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

چکیده
  منطقه موردمطالعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناختی که دارد یکی از مناطق مستعد کشور نسبت به وقوع زمین‌لغزش می‌باشد. در این پژوهش برای انتخاب مهم‌ترین عامل زمین‌لغزش در منطقه ...  بیشتر
مدل‌سازی و پهنه‌بندی زمین‌لغزش‌های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری 2 متغیره
مدل‌سازی و پهنه‌بندی زمین‌لغزش‌های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری 2 متغیره

ابوالقاسم امیراحمدی؛ جواد جمال آبادی؛ رفعت دانشفر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-127

چکیده
  منطقه مورد مطالعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی و زمین‌شناختی‌اش یکی از مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش است. در این پژوهش برای انتخاب مهم‌ترین عامل زمین‌لغزش در منطقه و همچنین میزان دخالت ...  بیشتر
شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه
شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در دهستان ژاورود بر اساس مدل تلفیقی فازی و فرایند تحلیل شبکه

جواد جمال آبادی؛ فرحناز صفری؛ علی برآبادی؛ مریم آل محمد

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 47-55

چکیده
  پویایی محیط طبیعی منجر به تغییرات در مقیاس­های فضایی و زمانی متفاوت می­شود. این تغییرات می­تواند به وقوع فرایندهای شکل زا بیانجامد که گاهی آثار مخرب و غیرقابل جبرانی را نیز در پی خواهند داشت. یکی ...  بیشتر