نویسنده = سمیه السادات حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پهنه ‏بندی امتداد ریزش‏ ها در کوه‏ های طاق علی واقع در شمال شرق شهر کرمان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-29

زهرا حسینی؛ احمد عباس نژاد؛ اکبر علوی؛ سمیه السادات حسینی