نویسنده = اکرم برزگر
تعداد مقالات: 2
1. ارائه‌ی الگوی ارزیابی خطر‌پذیری(ریسک) بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت‌های حیاتی

دوره 4، ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-56

حانیه نورالهی؛ اکرم برزگر؛ فرشید عوض‌آبادیان؛ عاطفه سلیمانی؛ آرزو علیخانی


2. ارزیابی میزان حساسیت دارایی‌ها و پهنه‌های شهری با استفاده از تحلیل اندرکنشی با رویکرد برنامه‌ریزی شهری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-41

حانیه نورالهی؛ عاطفه سلیمانی؛ اکرم برزگر؛ علی علیدوستی