نویسنده = مجید اونق
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه‏ی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمین‏لغزش در آبخیز زیارت استان گلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-13

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ رئوف مصطفی زاده


2. پهنه‏ بندی خطر و خسارت زمین ‏لغزش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-62

آیدینگ کرنژادی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


3. ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی منطقه‌ی سبزوار با استفاده از مدل MICD

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-99

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدّین


4. ارزیابی خطر و خسارت ناشی از پدیده‌ی روانگرایی خاک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-32

علی عبدالله زاده؛ مجید اونق؛ رئوف مصطفی‌زاده