پیشگیری و قطع زنجیره اپیدمی کوید 19 با روش شستشوی دهان و بینی: محلول ناردین 19 غیرفعال کننده مؤثر در ویروس سارس کو-2 و آنفولانزا H1N1.
1. پیشگیری و قطع زنجیره اپیدمی کوید 19 با روش شستشوی دهان و بینی: محلول ناردین 19 غیرفعال کننده مؤثر در ویروس سارس کو-2 و آنفولانزا H1N1.

نورالدین بختیاری؛ حمید رضا خالدی؛ سامان حسینخانی؛ بهزاد همتی

دوره 10، ویژه نامه کرونا ، دی 1400، ، صفحه 5-14

چکیده
  بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت و با توجه به میزان خسارت‌های زیاد مالی و جانی از شیوع بیماری کووید 19 و آسیب‌های فراوان ناشی از زنجیره انتقال این بیماری، تمرکز بر روی روش‌های قطع زنجیره انتقال، ...  بیشتر