دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری انجمن علوم ایمنی ایران
ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع
ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع

فرشید عوض آبادیان؛ علی جمشیدی؛ آرمان رضایتی؛ رسول مهدی‌زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 47-55

چکیده
  امروزه عملکرد دارایی‌های حیاتی در یک صنعت و یا شهر، به‌طور چشمگیری، به نظام‌های شبکه‌ای وابسته است. اگر یک زیرساخت را متشکل از مجموعه‌ای از دارایی‌ها بدانیم، می‌توانیم بگوییم که حتی اساسی‌ترین ...  بیشتر