نویسنده = Ali Jamshidi
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی مدل نوین برای تحلیل وابستگی دارایی‌های حیاتی در آسیب‌پذیری صنایع

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-55

فرشید عوض آبادیان؛ علی جمشیدی؛ آرمان رضایتی؛ رسول مهدی‌زاده