نویسنده = محمدتقی تقوی فرد
تعداد مقالات: 2
1. تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران با رویکرد مکا نیابی چندگانه نقاط انتقال و تسهیلات مطالعه ی موردی مناطق جنوب مرکزی تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-31

سیدحسین سیدی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد


2. استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی سیستم پایش هوشمند سلامت

دوره 8، ویژه نامه هوشمند سازی، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-47

محمد جعفر تارخ؛ حسین معین زاد؛ محمدتقی تقوی فرد